Đoàn công tác của Huyện ủy Tam Dương làm việc với xã Hoàng Đan

09/09/2021

Ngày 9/9/2021, Đoàn công tác của Huyện ủy Tam Dương do đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hoàng Đan về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid 19; tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Huyện ủy giao năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Trưởng một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm 2021, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã Hoàng Đan tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được thực hiện tốt, xã đã phát huy hiệu quả 13 tổ Covid cộng đồng ở 12 thôn và 1 chợ với trên 100 thành viên. Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, xã không có trường hợp F0; F1 có 9 trường hợp; F2 59 trường hợp và đều thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung, các ly y tế tại nhà theo quy định. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh, pano, ápphich, tờ rơi … Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BTV Huyện ủy giao, xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn và đạt kết quả tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, xã đã kết nạp 10 đảng viên, đạt 83,3% so với chỉ tiêu, nhiệm vụ giao; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp xã; Đảng ủy xã đã kiểm tra chuyên đề 1 tổ chức đảng và giám sát 1 tổ chức đảng. Về kinh tế-xã hội, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên thực hiện tốt công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các tồn tại về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo …

Đ/c Trương Văn Thân - PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đan phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hoàng Đan trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm và các nội dung BTV Huyện ủy giao, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid 19. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19; phát huy vai trò tổ giám sát, tổ Covid cộng đồng. Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BTV Huyện ủy giao. Đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc rà soát, đào tạo cán bộ nguồn tại đơn vị …

Tin&ảnh: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: