TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN TAM DƯƠNG 24/7

07/09/2021

Ngày 13/8/2021, Trung tâm Chỉ huy PCBD Covid -19 huyện Tam Dương chính thức được thành lập và tổ chức hoạt động. Theo đó, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đặt tại trụ sở phòng số 01 Văn phòng HĐND&UBND huyện, do ông Phùng Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND huyện làm Chỉ huy trưởng và 04 Phó chỉ huy trưởng (Phó Chủ tịch HĐND-UBND và Chủ tịch UB MTTQVN huyện). Chế độ họp hàng ngày của TTCH thực hiện vào 17h00 với TTCH của tỉnh; đồng thời triển khai bằng hình thức trực tuyến đối với TTCH 13 xã, thị trấn vào 16h00 hàng ngày.

TTCH huyện Tam Dương thực hiện chế độ giao ban trực tuyến với TTCH của tỉnh vào 17h00 hàng ngày

TTCH của huyện thực hiện cơ chế trực đảm bảo nghiêm 24/7; đã ban hành Nội quy, Quy chế hoạt động, Thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên. Hàng ngày, TTCH đảm bảo tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, Huyện ủy để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, TTCH các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

TTCH của huyện công bố rộng rãi đường dây nóng TTCH của huyện và 13 xã, thị trấn trên hệ thống thông tin truyền thông, Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện và các Đài truyền thanh xã, thị trấn, trên zalo nhóm... Hàng ngày Trung tâm Chỉ huy của huyện đã tiếp nhận thông tin từ người dân điện đến đường dây nóng trung bình 10 tin/ngày.

Đường dây nóng TTCH của huyện: 0211.3895429; 0857.310.978

 

Lê Văn Hoá

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: