Huyện Tam Dương triển khai, thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

29/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 23/7/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 125/UBND-LĐTBXH về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Đ/c: Lê Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN trực tuyến về triển khai Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Theo đó huyện đã hỗ trợ người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương người lao động mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi là 12 hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 trường hợp đang mang thai, 07 trường hợp nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi). Hỗ trợ Chính sách giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 229 đơn vị với 5.286 lao động, số tiền 224.764.277 đồng. Chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ người lao động ngừng việc (hiện tại chưa có vì các DN không có diện phải phong toả). Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc được 401 người với số tiền 1.010.520.00đ đồng; trong đó số người F1 cách ly tại Huyện đội Tam Dương 350 người bằng 882.000.000đ, tại Trung tâm y tế huyện 51 người bằng  128.520.000đ, hỗ trợ (lần 1) cho 24 trẻ em với số tiền 24.000.000 đồng. Hỗ trợ hộ kinh doanh đã tiếp nhận 10 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đã triển khai được 230/230 doanh nghiệp (trong đó các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên).

Để tiếp tục triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ đến thời điểm trước 30/8/2021, UBND huyện giao Phòng LĐ- TB&XH là cơ quan thường trực BCĐ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn để tham mưu, hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Triển khai cử cán bộ đến từng  doanh nghiệp, hộ kinh doanh rà soát, cấp các biểu mẫu, tờ đơn để hướng dẫn ngườ sử dụng lao động, người lao động biết đăng ký. Bộ phận một cửa liên thông của huyện niêm yết các danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước tại bộ phận một cửa xã, thị trấn và huyện để người dân tiện theo dõi và thực hiện theo quy trình.

Các cơ quan tuyên truyền của huyện bằng mọi hình thức tích cực tuyên truyền, đến người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý về các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của tỉnh, huyện và các Văn bản hướng dẫn có liên quan về hỗ trợ người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được biết chính sách hỗ trợ để người dân đến đăng ký tại các xã, thị trấn và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tam Dương./.

                                                     Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: