Huyện Tam Dương chuyển 395 triệu đồng hỗ trợ người dân Tam Dương đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hồ Chí Minh

25/08/2021

      Thực hiện Kế hoạch và lãnh, chỉ đạo của UBND huyện Tam Dương về hỗ trợ người dân Tam Dương đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố gặp khó khăn cần giúp đỡ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày qua BCĐ huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực rà soát, liên hệ, tổng hợp số người dân Tam Dương đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố gặp khó khăn cần được giúp đỡ là 2.364 người.

Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các ban Xây dựng đảng của Huyện uỷ ủng hộ người dân Tam Dương gặp khó khăn tại tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội

      Trước mắt, BCĐ huyện sẽ khẩn trương hỗ trợ cho người dân Tam Dương đang sinh sống, lao động và làm việc tại TP Hồ Chí Minh với tổng số 756 người; hiện tại huyện Tam Dương đã chuyển được 3 tấn gạo đến đầu mối tiếp nhận tại thành phố HCM; thực hiện uỷ nhiệm chi cho 7 xã với tổng số tiền là 395 triệu đồng (trong đó: Hoàng Lâu 56 triệu đồng, Thanh Vân 34 triệu đồng, An Hoà 126 triệu đồng, Hợp Thịnh 20 triệu đồng, Hoàng Đan 54 triệu đồng, Hoàng Hoa 62 triệu đồng và Duy Phiên 43 triệu đồng).

      Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương (cơ quan Thường trực của BCĐ huyện) tiếp tục triển khai vận động ủng hộ, đồng thời tổng hợp kịp thời để chuyển tiền hỗ trợ sớm nhất cho người dân Tam Dương đang khó khăn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

     Các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, người hảo tâm… đề nghị tiếp tục ủng hộ vào tài khoản: 2807888369888 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Tam Dương, Vĩnh Phúc. Nếu ủng hộ bằng hiện vật (khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, máy áp lực âm, máy thở, bình ô xi….) ủng hộ trực tiếp và gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Tam Dương, địa chỉ: Thị trấn Hợp Hòa – Tam Dương - Vĩnh Phúc, điện thoại 02113 833 176.

       Đối với người dân Tam Dương đang sinh sống, lao động và làm việc tại các tỉnh, thành phố gặp khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để biết thêm thông tin truy cập vào Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Tam Dương: tamduong.vinhphuc.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Xuân Hương, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương, số điện thoại: 0987465299.

                                                                                                      Tổng hợp - Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: