Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới

25/08/2021

      Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phí Nam, Thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tại phiên hợp thường kỳ ngày 23/8/2021 về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Phòng Văn hoá và Thông tin phối cùng với Trung tâm Văn hoá - thông tin - Thể thao huyện tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo nội dung phù hợp với tình hình mới để nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh tâm lý hoang mang trong các tầng lớp nhân dân; góp phần duy trì vững chắc kết quả phòng, chống dịch thời gian qua trên địa bàn huyện, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa phòng, chống dịch để huyện Tam Dương cùng với cả tỉnh tiếp tục ngăn chặn nguy cơ nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn huyện, thiết lập và duy trì huyện là “vùng xanh” an toàn.

Lãnh đạo Phòng VH&TT, Trung tâm VH -TT-TT huyện kiểm tra hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại thời điểm tiếp âm, tiếp sóng Đài Truyền thanh huyện

       Để triển khai tốt công tác tuyên truyền, Phòng VH&TT và Trung tâm VH-TT-TT huyện đã chủ động đề xuất và tham mưu với UBND, BCĐ PCDB huyện trong công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp “5K+Vắc xin” của Bộ Y tế; cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử (VHD)…

Xe tuyên truyền lưu động

     Cơ quan tuyên truyền chủ động nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh để dự báo tình hình, lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bệnh lây lan, bùng phát. Kịp thời cập nhập, đưa tin về tình hình dịch bệnh đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Tăng thời lượng phát sóng từ 30 phút lên 60 phút/lần phát sóng, tăng phát sóng từ 3 lần/ngày lên 5 lần/ngày (còn lại khung giờ khác Đài truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền). Các cộng tác viên, BBT Cổng thông tin GTĐT và Đài Truyền thanh huyện tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về việc tuân thủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; hướng dẫn và cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bằng khai báo Y tế điện tử VHD; cập nhật số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng chống dịch của cơ quan chức năng trên Cổng thông tin GTĐT huyện.

      Tuyên truyền, biểu dương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid -19; theo chức năng nhiệm vụ, Phòng VH&TT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xấu độc trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận xã hội./. 

                                                                                                                 Lê Văn Hoá

 

 

Các tin đã đưa ngày: