HĐND huyện khảo sát tình hình thưc hiện quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

25/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TT-HĐND huyện  về giám sát của Thường trực HĐND huyện về về công tác khảo sát tình hình thực hiện các quy định của nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19 đối với UBND các xã, thị trấn, ngày 24/8/2021 Đoàn giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 32/QĐ-HĐND ngày 16/8/2021 của Thường trực HĐND huyện Tam Dương đã thực hiện khảo sát trực tiếp tại xã Đạo Tú, Kim Long và khu cách ly tập trung của các xã:. Đồng chí Lê Hoàng HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn, tham gia có đồng chí lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Ban KT-XH HĐND huyện, Phòng KT-HT, Phòng Văn hóa và Thông tin, đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện. Thành phần của các xã bao gồm: đại diện Đảng ủy xã, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Công an, Y tế, quân sự và một số ngành liên quan.

Đ/c Lê hoàng - HUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Chủ trì hội nghị

Đoàn Giám sát đã nghe lãnh đạo UBND các xã Đạo Tú, Kim Long báo cáo công tác thực hiện các quy định của nhà nước về phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 trên địa bàn, đến thời điểm này  các xã chưa có trường hợp nào F0. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… đã tạo điều kiện cho công tác phòng chống dịch đạt được một số kết quả cụ thể như: Đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng dịch  thực hiện thông điệp 5K và 5T  địa bàn các thôn bằng nhiều hình thức phong phú, hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử quét mã QR (VHD) trên điện thoại thông minh. Qua khảo sát trực tiếp cho thấy các xã đã bố trí cơ sở là Trung tâm VH-TT  trên địa bàn làm khu cách ly tập trung đối với những người là công dân ở các tỉnh phía nam muốn về địa phương ; thành lập Tổ quản lý, giám sát hoạt động tại khu vực cách ly tập trung trên địa bàn đảm bảo các phương tiện cần thiết cho hoạt động của các Tổ.

​Để công tác cách ly tập trung thực hiện theo đúng quy định trong phòng, chống dịch tại buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Đạo Tú, Kim Long, đồng chí Lê Hoàng đã đề nghị các xã khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền về ý thức chấp hành các quy định, nội quy về của người thực hiện cách ly theo quy định.

Rà soát, thống kê, lập danh sách những công nhân trên địa bàn, có phương án cụ thể để thực hiện tiếp nhận số lượng công dân trở về địa phương theo kế hoạch của tỉnh, của huyện đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

Đề nghị Ban chỉ đạo của xã cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phải thực hiện “chống dịch như chống giặc” theo phương châm 4 tại chỗ. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, không gây hoang mang cho người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã cần xây dựng kịch bản sẵn sàng chuyển cấp độ trong công tác phòng chống dịch; quản lý tốt dịch tễ cho người từ vùng dịch, từ các tỉnh phía nam có dịch trở về địa phương;  dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; có các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, làm sao để nền kinh tế giảm thiểu được tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra.

Vận động sự đóng góp của người dân cùng tham gia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn, ở cho người thực hiện cách ly tập trung.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch, tại Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp có vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

                                                                                         BBT

 

Các tin đã đưa ngày: