Tam Dương phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

08/04/2021

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Tam Dương có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; hoàn thành 8/9 tiêu chí huyện NTM. Hiện, địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021.

Những năm qua hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Tam Dương được quan tâm đầu tư.Ảnh: Thế Hùng
 

Cuối năm 2019, Đồng Tĩnh là xã cuối cùng của huyện Tam Dương hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, góp phần đưa tỷ lệ xã về đích NTM của huyện đạt 100%.

Triển khai xây dựng NTM năm 2011 trong điều kiện khó khăn với 4/19 tiêu chí đạt, sau gần 9 năm thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh, của huyện và sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Đồng Tĩnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Trong quá trình triển khai, xã huy động được trên 100 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp trên 4,4 tỷ đồng.

Diện mạo NTM của xã đã có sự chuyển biến rõ nét; các công trình hạ tầng: Đường, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã được đầu tư xây mới; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm.

Có thể khẳng định, thành quả xây dựng NTM đã tạo động lực mới cho người dân địa phương hăng say lao động sản xuất, đưa cuộc sống ngày một no ấm và hạnh phúc hơn.

Là huyện có địa hình bán sơn địa, nằm ở vùng miền núi, trung du nối tiếp với đồng bằng, ruộng đất manh mún, phân tán, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH trong thời kỳ mới; xác định rõ vai trò của việc xây dựng NTM, ngay khi bắt đầu triển khai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện Tam Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Thực hiện tốt phong trào: “Sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ về nhà”, “Đường hoa thay cỏ dại” và chủ trương “Không chạy theo hình thức mà đi vào thực chất, làm đến đâu chắc đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn”.

Cùng với đó, huyện ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ riêng để xây dựng trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn. Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia trên cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

10 năm qua, huyện đã huy động các nguồn lực được hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT- XH, phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Đến nay, bộ mặt nông thôn huyện Tam Dương có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người, tăng 36,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%.

Đến tháng 3/2021, toàn huyện có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; hoàn thành 8/9 tiêu chí huyện NTM. Đối với 2 xã: Hoàng Hoa, Vân Hội làm điểm xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đều đạt 3/5 tiêu chí.

Ông Trần Quốc Chí, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tam Dương cho biết: Đối với các xã trung du, miền núi đạt chuẩn tiêu chí theo vùng đồng bằng Sông Hồng theo Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, thì 8 xã trung du, miền núi của huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện các tiêu chí: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Trong đó, đường giao thông nông thôn cần cải tạo, nâng cấp 54,6 km; 7/8 xã mở rộng trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn với diện tích gần 28.000 m2 và trên 470 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch.

Đối với huyện NTM còn 1 tiêu chí giao thông chưa đạt, hiện 2 tuyến đường giao thông huyện: Bảo Chúc- Hoàng Hoa- Tam Quan (dài 2.414 m) và tuyến đường Hướng Đạo- Đạo Tú- Thanh Vân (600 m) đang thi công phần mặt đường phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2021.

Để đạt chuẩn huyện NTM và 8 xã miền núi, trung du đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo vùng đồng bằng Sông Hồng trong năm 2021, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông khu vực nông thôn, tạo sự kết nối đồng bộ, thông thương thuận tiện, huyện đề nghị tỉnh sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, với mức hỗ trợ 50% đối với các xã trung du, 60% đối với xã miền núi; hỗ trợ kinh phí cho các xã trung du, miền núi mở rộng diện tích trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và xây dựng các công trình nước sạch.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Tam Dương có 8/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5-6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2030 có 12/12 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Mai Liên

Các tin đã đưa ngày: