Chi bộ Tổ chức Xã hội huyện Tam Dương Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

04/06/2015

        Ngày 03/6/2015, Chi bộ Tổ chức Xã hội huyện tiến Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng - Huyện ủy cùng toàn thể 12/12 đảng viên của Chi bộ.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chúc mừng Đại hội

        Đại hội là sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, động viên cổ vũ tập thể đảng viên tiếp tục ra sức thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tam Dương ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Anh Hùng - thay mặt ĐCT điều hành Đại hội

       Đại hội đã tổng kết đánh giá, thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 29, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận báo cáo chính trị và biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng chi bộ

        Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Tổ chức Xã hội thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Đ/c Nguyễn Anh Hùng giữ chức danh Bí thư Chi bộ, Đ/c Phan Thanh Điền giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020./.

                                                                                                       Lê Xuân Thủy * PVH&TT

Các tin đã đưa ngày: