HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

08/04/2021

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan  Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: