Tam Dương ký cam kết giảm nghèo năm 2021

26/03/2021

Ngày 25/3/2021, Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm giảm nghèo huyện Tam Dương tổ chức hội nghị triển khai công tác giải quyết việc làm và cam kết thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, giải quyết việc làm,  xuất khẩu lao động năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm giảm nghèo huyện, lãnh đạo UBND các xã thị trấn. Đồng chí Lê Xuân Bình – UBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Lê Xuân Bình - UVBTV HU, PCT UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo kết quả điều tra tính đến cuối năm 2020, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Tam Dương là 241 hộ, chiếm tỷ lệ 0,68%, giảm 95 hộ so với đầu năm 2019; tổng số hộ cận nghèo là 474 hộ, chiếm tỷ lệ 1.33%, giảm 20 hộ so với đầu năm 2019.  Năm 2020 huyện Tam Dương hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho 729 hộ, với tổng kinh phí là 28,567 tỷ đồng, vay vốn xuất khẩu lao động cho 13 hộ với tổng kinh phí là 890 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Thời gian qua, để giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững huyện Tam Dương đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động; hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng CSXH huyện, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện…

Đại diện lãnh đạo các pòng, cơ quqan, đơn vị và Các xã, thị trấn ký cam kết tại Hội nghị

Với mục tiêu năm 2021 huyện Tam Dương phấn đấu giảm nghèo ở mức dưới  0,33 % tương đương với số hộ giảm nghèo là 135 hộ. Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biễn phức tạp trên thế giới, năm nay phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, trong đó có 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tại hội nghị đại diện UBND các xã, thị trấn và Ngân hàng CSXH huyện đã ký cam kết thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2021.

BBT Cổng TTGTĐT Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: