Hội nghị quán triệt nhiệm vụ đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

17/02/2021

     Sáng ngày 17/2, UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ  đầu xuân Tân Sửu, năm 2021 và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các quan, đơn vị thuộc huyện. 

      Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện điểm lại năm 2020 với công tác chỉ đạo, điều hành KT-XH trong điều kiện có nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên địa bàn huyện. Song được sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành và nhân dân huyện nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả cụ thể đã có trong những báo cáo của Huyện ủy và UBND huyện. Trong những ngày tết Tân Sửu vừa qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đã quan tâm thăm hỏi tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong huyện đã có một cái tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm và an toàn. Dịch bệnh Covid-19 được phòng chống quyết liệt, an ninh trật tự, ATGT được đảm bảo.

      Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước, việc triển khai “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.  Để vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm của tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị. Đầu xuân năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Chủ tịch UBND huyện số đề nghị một số nội dung trọng tâm sau:

     Một là, ngay từ ngày đầu xuân đề nghị cần có sự phối hợp tích cực hơn nữa của Thường trực HĐND, UB MTTQ Việt Nam, các đoàn thể ở huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

     Hai là, Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường Tỉnh ủy giao năm 2021;các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo Văn bản chỉ đạo 111/UBND-TH1 ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của đơn vị trong năm 2021 và quản trị, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Không chủ quan, lơ là và chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới các thôn, tổ dân phố, kích hoạt phòng chống dịch quyết liệt như đầu năm 2020. Tập trung chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021; lễ phát động Tết trồng cây mừng Xuân Tân Sửu và Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch của UBND tỉnh giao.

       Ba là, Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/HU ngày 15/01/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc số 210/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh; quyết liệt chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng phần mềm Một cửa trên địa bàn huyện.

     Bốn là, Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến đầu tư, hoạt động trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư khẩn trương triển khai, đôn đốc, thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và coi đây là giải pháp đột phá để thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư. Phấn đấu hoàn thành GPMB dự án KCN Tam Dương II,Cụm Công nghiệp Hoàng Lâu và các dự án trọng điểm của huyện, tỉnh trên địa bàn.

      Năm là, Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành kế hoạch xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSDĐ nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đáp ứng kế hoạch đầu tư công. Làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống rét, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của sản xuất và định hướng phát triển của ngành.

      Sáu là, Chú trọng công tác cán bộ, trong đó đề cao trách nhiệm và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, tiếp tục  thực hiện kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Giao chỉ tiêu công vụ cho các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để theo dõi, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quản lý lễ hội; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vui xuân, chào mừng thành công Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VI và Đại hội TDTT cấp xã năm 2021. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong điều hành và thực thi pháp luật, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác đảm bảo ANTT, ATTP, phòng chống cháy nổ; phòng cháy chữa cháy rừng.

     Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đó, thay mặt Huyện uỷ,  HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong huyện quyết tâm cao hơn ngay từ những ngày đầu năm, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; phát huy truyền thống quê hương anh hùng; đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm đổi mới tư duy và quyết liệt, hiệu quả trong hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

     Trong buổi sáng, đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công vụ và công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại trụ sở làm việc của xã và một số địa điểm trên địa bàn huyện./.  

                                                                                                                       BBT

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: