Năm 2020, HĐND huyện nhiều hoạt động tích cực trên các mặt công tác

09/02/2021

Cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, năm 2020 HĐND huyện tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Mặc dù là năm có thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội, song cũng là năm HĐND huyện có nhiều hoạt động tích cực trong công tác.

Đ/c: Kiều Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Phụ trách HDND huyện 

Năm 2020, là năm gần cuối nhiệm kỳ HĐND và chuẩn bị bước sang công tác bầu cử nhiệm kỳ mới. Số lượng lãnh đạo HĐND huyện giảm do nghỉ chế độ, chỉ còn 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện phụ trách, điều hành hoạt động của HĐND huyện từ tháng 11/2020, giảm 02 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ; năm 2020, HĐND huyện cho thôi nhiệm vụ 01 đại biểu (do chuyển công tác) nên số đại biểu HĐND huyện cuối nhiệm kỳ này còn 28 (giảm 04 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ).

Một trong các hoạt động trọng tâm của HĐND huyện là chuẩn bị tổ chức, thảo luận, quyết nghị các nội dung tại các kỳ họp. Năm 2020, HĐND huyện tổ chức 6 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề) bằng số kỳ họp năm 2019 và là năm tiếp theo, HĐND huyện tổ chức nhiều kỳ họp nhất từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, trung bình 2 tháng tổ chức 01 kỳ họp, tăng 04 kỳ họp so với kế hoạch hàng năm. Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ họp thành công, Thường trực HĐND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị các nội dung: xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, tiến hành các cuộc họp Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; chuẩn bị, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình, do các Ban của HĐND huyện tham mưu, trình….Năm 2020, HĐND huyện ban hành 65 nghị quyết, 40 văn bản hành chính, 24 quyết định, 18 tờ trình, 12 kế hoạch, 29 thông báo, 39 báo cáo, 20 mời họp; 62 nội dung được xem xét, báo cáo tại các kỳ họp trong năm. Để ban hành nghị quyết đảm bảo chính xác về nội dung, thẩm quyền theo quy định của pháp luât, Thường trực HĐND huyện đặc biệt quan tâm công tác thẩm tra nội dung dự thảo; giao các ban của HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung dự thảo, nhất là các nghị quyết trước khi trình, xem xét, thảo luận và ban hành.

Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, Huyện dự kỳ họp HĐND huyện Tam Dương khóa III - Nhiệm kỳ 2016-2021

Cùng với tổ chức các kỳ họp, HĐND huyện thường xuyên quan tâm công tác giám sát, hoạt động khảo sát thực tế tại cơ sở. Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện tiến hành nhiều chương trình, buổi giám sát, kiểm tra thực địa tại cơ sở như: giám việc thực hiện trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND huyện; tình hình thực hiện công tác Thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 24 HĐND huyện; về công tác chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện Tam Dương trong thời gian từ 01/01/2019 đến 30/10/2020 trên địa bàn huyện Tam Dương.…

HĐND huyện giám sát công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 21

Các hoạt động tiếp xúc cử tri chủ động hơn, được duy trì, tổ chức đúng quy định. Trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đều xây dựng kế hoạch cho các đại biểu HĐNĐ huyện tiếp xúc cử tri. Năm 2020, HDDND huyện đã tổ chức được 04 cuộc tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử, mỗi buổi tiếp xúc của mỗi Tổ Đại biểu trung bình có khoảng 150 - 200 cử tri tham dự.Trong công tác tiếp xúc cử tri đã có đổi mới về phương thức tiếp xúc và trả lời cử tri: nội dung, chương trình các kỳ họp và kết quả của kỳ họp, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, được thông báo tuyên truyền rộng rãi tại buổi TXCT và trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần vận động cử tri thực hiện nghị quyết, đồng thời thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND huyện kịp thời đề nghịUBND huyện và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời.

Bên cạnh các hoạt động trên, năm 2020, HĐND huyện cũng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tham gia ban chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức Đại hội, triển khai các hoạt động chuyên môn đóng góp vào công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia các cuộc hội thảo, Hội nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, tích cực phối hợp và tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tam Dương; HĐND huyện tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, thực hiện phối hợp với UBND huyện tiếp công dân hàng tháng, tham gia dự các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với UBMTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện Nhân dân. Qua đó kịp thời tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời.

Bước sang năm 2021,chuẩn bị tiến hành bầu đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện quyết tâm đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp, Hội nghị của HĐND huyện trong năm 2021; thực hiện giám sát đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan liên quan với các Ban HĐND trong hoạt động HĐND huyện; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã, thị trấn thông qua việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri của HĐND cấp cơ sở; tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm,tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của huyện năm 2021./.

Thường trực HĐND huyện

 

Các tin đã đưa ngày: