Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

08/02/2021

      Sáng ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQ VN huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tới dự hội nghị có đồng chí Đặng Công Hòa, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Công an huyện và các tổ chức thành viên MTTQ huyện.

     Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thủy, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện nhấn mạnh, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

      Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách HĐND huyện báo cáo kết quả hiệp thương giữa Thường trực HĐND với UB MTTQ VN, UBND huyện ngày 04/02/2021. Căn cứ vào dân số huyện Tam Dương, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu chọn nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu với  09 đơn vị bầu cử. Cơ cấu, thành phần gồm đầy đủ các các ngành, các giới, các tổ chức chính trị xã hội.

      Hội nghị tập trung thảo luận, biểu quyết thống nhất cao với cơ cấu, thành phần đại biểu giới thiệu ứng cử theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện trình bày.

                                                                                                                           BBT

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: