Thống nhất cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

05/02/2021

Ngày 4/2, Thường trực Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện xin ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, các đảng bộ trực thuộc.

Đối với cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở tổng dân số của huyện, số đại biểu HĐND huyện được bầu chọn nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu; trên địa bàn huyện có tổng số 9 đơn vị bầu cử.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; UBND huyện hiệp thương thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 64 đại biểu được giới thiệu ứng cử, trong đó, đảm bảo tỷ lệ nữ; trẻ tuổi; đại biểu tái cử và có sự tham gia của đại biểu các khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, các thành phần khác (quân sự, công an, y tế, tôn giáo, giáo dục).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực Huyện ủy Tam Dương yêu cầu các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quy định, biện pháp phòng, chống dịch đến quần chúng nhân dân...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức ký cam kết, giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, các Đảng bộ trực thuộc với quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho huyện năm 2021.

Hoàng Nga - BVP

Các tin đã đưa ngày: