Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương: Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

04/02/2021

Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương luôn triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Các loại án giải quyết đảm bảo không oan, sai, không để lọt tội phạm, không có án trả điều tra bổ sung, tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%.

Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thụ lý 201 tin, đã giải quyết 171 tin, đạt 85,0%, trong đó: khởi tố vụ án 89 tin; không khởi tố 78 tin; tạm chỉ việc giải quyết 4 tin ...

Đối với các vụ án hình sự, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 110 vụ/161 bị can, giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2019, cơ quan điều tra đã giải quyết 82 vụ/123 bị can, đạt 74,5% về số vụ và 76,4% về số bị can. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra quyết định phê chuẩn 198 lệnh, quyết định của cơ quan điều tra. Các quyết định phê chuẩn đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và lệnh bắt tạm giam sau đó phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

Ở giai đoạn truy tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát đã thụ lý giải quyết 72 vụ/121 bị can, đã giải quyết 69 vụ/117 bị can, đạt 95,08%. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với Tòa án nhân dân đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn gây án được gần 10 vụ, nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm tại địa phương. Việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Không có án Viện kiểm sát truy tố, khi xét xử Tòa án tuyên không phạm tội; không bị cấp phúc thẩm xử hủy để điều tra lại và án Tòa án phải trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bồ sung vì thiếu chứng cứ hoặc vi phạm thủ tục tố tụng.

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện tốt. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm sát chặt chẽ 50 người bị bắt tạm giữ và 60 người bị bắt tạm giam. Đồng thời kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án hình sự. Thụ lý kiểm sát việc giải quyết 441 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình và 23 vụ án kinh doanh thương mại. Viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành kiểm sát 100% các thông báo thụ lý vụ án, bản án, quyết định của Tòa án, cử kiểm sát viên tham gia xét xử 58 vụ án, góp phần đảm bảo cho việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã ban hành 3 bản kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện, 6 kháng nghị phúc thẩm, các kiến nghị của đơn vị được Tòa án chấp nhận toàn bộ …

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu …

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: