UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10

27/10/2020

Chiều ngày 26/10, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10. Chủ trì hội nghị đồng chí Phùng Mạnh Thắng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, dự hội nghị có các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBMTTQ huyện, các đồng chí ủy viên UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện cam kết  của các xã, thị trấn với Huyện ủy, UBND huyện, Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, báo cáo kết quả giải quyết tồn tại giao đất 03 hộ dân tại khu Trung tâm giống gia súc gia cầm Vĩnh Phúc và một số nội dung trọng tâm khác.

Theo đó, trong quý III/2020 UBND huyện quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung  Công tác Bồi thường - Giải phóng mặt bằng đạt 68,18%, diên tích BTGPMB đạt 70,29%, xử lý vi phạm lấn, chiếm đất đai đạt 132,9%, về đất dịch vụ đạt 97,94%; xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước đạt 55,23%; giải quyết khiếu nại tố cáo đạt 91%.  Tíếp tục  tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác triển khai xây dựng rã nh thoát nước, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm.

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung được thông qua, một số ý kiến tham gia cần làm rõ thêm về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; kế hoạch sử dụng đất, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2021

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Mạnh Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các nội dung cam kết giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020. Yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung mọi nguồn lực, kỹ thuật, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện để hoàn thành các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện. Các xã, thị trấn: An Hòa, Đồng Tĩnh, Hoàng Đan, Hợp Hòa quyết liệt trong công tác GPMB, chi trả đất dịch vụ.  tiến hành họp với Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố rà soát chính xác chiều dài rãnh thoát nước để triển khai xây dựng, điều chỉnh nguồn vốn linh hoạt theo quy định, hiệu quả tại địa phương. Kết quả thực hiện các nội dung cam kết là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Giao Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện đánh giá cán bộ, công chức cuối năm 2020.

           BBT

 

Các tin đã đưa ngày: