Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với xã Hoàng Lâu

27/10/2020

Ngày 21/10/2020, Đoàn công tác của UBND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hoàng Lâu về các nội dung cam kết thực hiện với Huyện ủy - UBND huyện trong năm 2020. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc; dự và làm việc còn có đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa - UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Theo chương trình làm việc, đoàn công tác của huyện tiến hành làm việc với ĐU- UBND xã Hoàng Lâu về một số nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã cam kết với huyện năm 2020, đó là: Xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước (theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh); Công tác bồi thường, GPMB; Xử lý lấn, chiếm, vi phạm đất đai; giải quyết đất dịch vụ; giải ngân vốn đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sau khi đoàn công tác kiểm tra thực tế và qua báo cáo của ĐU - UBND xã Hoàng Lâu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ĐU - UBND xã Hoàng Lâu đã đạt được trong 9 tháng năm 2020 về các nhiệm vụ đã ký cam kết với HU-UBND huyện trong năm 2020. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ và nội dung cần lãnh chỉ đạo quyết liệt; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị ĐU-UBND xã Hoàng Lâu một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, Về công tác xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước (theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh) được Đảng ủy, UBND xã Hoàng Lâu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo; Lãnh chỉ đạo cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phụ trách, theo dõi, hướng dẫn cụ thể từng thôn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (Nội dung này xã đã triển khai được 14.2 km vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký). Hiện tại, từ nay đến hết năm xã còn triển khai xây dựng, cải tạo 1,355 km cống, rãnh và cần rà soát nhanh để đăng ký bổ sung thêm theo kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân hết số vốn đã được phân bổ.

Hai là, Các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện: Dự án quy hoạch để chi trả đất dịch vụ và công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện bồi thường GPMB dự án Cụm công nghiệp Hoàng Lâu; dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo và đặc biệt là dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn xã nhất là quản lý chặt chẽ diện tích đất nằm trong phạm vi đã được quy hoạch Cụm công nghiệp Hoàng Lâu và các dự án liên quan đến việc GPMB Cụm công nghiệp; kiên quyết không để phát sinh các tài sản, vật kiến trúc, cây cối tạo lập trái phép trên đất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, phòng, ban, cơ quan thuộc huyện để xử lý các trường hợp phát sinh. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện các công trình, dự án chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhận tiền bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, UBND xã Hoàng Lâu chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị để đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB khi có đủ điều kiện.

Ba là, Việc thực hiện kế hoạch xử lý lấn, chiếm, vi phạm đất đai trên địa bàn xã, tiếp tục triển khai rà soát phân loại các trường hợp vi phạm, xác định thời điểm vi phạm để có lộ trình, biện pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể; kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới; trường hợp phát sinh vi phạm mới phải giải quyết trên quan điểm phát hiện sớm, giải quyết vi phạm ngay từ khi mới phát sinh theo quy định; kiểm tra, rà soát, giải quyết các trường hợp công dân có ý kiến về lấn, chiếm, vi phạm đất đai trên địa bàn để trả lời công dân theo quy định.

Bốn là, Về giải quyết đất dịch vụ, UBND xã khẩn trưởng rà soát, phố hợp với các phòng chuyên môn của huyện, hoàn thiện hồ sơ giao đất dịch vụ trình UBND huyện quyết định giao đất theo quy định.

Năm là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn, giải quyết dứt điểm nợ đọng XDCB, không để phát sinh nợ XDCB mới. Hoàn thiện các hồ sơ giải ngân vốn đầu tư có mục tiêu do cấp trên phân bổ và vốn đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước theo đúng tiến độ. Đối với Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 -2025 của xã, khả năng huy động vốn và tình hình thực tế của địa phương cần phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án đã quyết toán.

Sáu là, Trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hoàng Lâu còn tiềm ẩn phức tạp, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn, do đó UBND xã cần chủ động phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Tổ chức nắm chắc tình hình KNTC của địa phương, hạn chế phát sinh các vụ việc mới nhất là các vụ việc liên quan đến xử lý lấn chiếm, vi phạm đất đai. Thực hiện tốt việc tiếp công dân; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải với nhân dân, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp và khiếu kiện phát sinh thành “điểm nóng”.

Bảy là, Nội dung cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Huyện ủy - UBND huyện là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020. Yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Lâu tập trung mọi nguồn lực, kỹ thuật, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện để hoàn thành các nội dung đã cam kết với Huyện ủy, UBND huyện. Kết quả thực hiện các nội dung cam kết là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tám là, UBND xã phải phối hợp chặt chẽ với các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện (TN&MT, TC-KH, KT-HT, Ban QLDA) hướng dẫn cụ thể các nội dung phần việc chuyện môn để cùng khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; đề nghị UB MTTQ VN huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên, tổ chức hội cấp dưới tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh; tuyên truyền kết quả thực hiện của xã Hoàng Lâu, tạo sự lan tỏa phòng trào đến các xã, thị trấn khác trên toàn huyện./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: