PHỤ NỮ HUYỆN TAM DƯƠNG TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

05/08/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, BTV Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện, mở hội nghị quán triệt nội dung tiêu chuẩn thi đua, triển khai thực hiện phong trào tới Hội LHPN các xã, thị trấn; đồng thời chọn Hội LHPN xã Kim Long làm điểm chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi hướng dẫn các cơ sở Hội. Kết quả: 13/13 cơ sở Hội, 02 CHTT triển khai quán triệt học tập 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 02 Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”;” Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; phong trào “Phụ nữ Vĩnh phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức sàng lọc trước sinh cho chị em

Hàng năm, BTV Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội, CHTT tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, xây dựng chỉ tiêu, đưa các giải pháp tổ chức thực hiện năm sau. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, các cấp hội thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự đồng tình uỷ hộ, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể liên quan do vậy việc tổ chức, thực hiện phong trào có hiệu quả và ngày càng phát triển.

Các cấp Hội đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung 3 tiêu chuẩn đến hội viên, phụ nữ thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, sinh hoạt CLB, các buổi họp chuyên đề, các ngày kỷ niệm truyền thống của Hội: 8/3, 20/10. Phong trào thi đua đã được các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã xuất hiện nhiều gương điển hình hội viên xuất sắc, biết vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình, nâng cao kiến thức về giới, Luật hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Thông qua các hoạt động học tập từng tiêu chuẩn của phong trào đã giúp hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt. Các tiêu chuẩn của phong trào có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với cuộc sống của phụ nữ trong điều kiện hiện nay, do đó được chị em hưởng ứng tham gia; hàng năm có 100% cán bộ, 90,0% hội viên, 85,5% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; trong 5 năm đã có 156 lượt tập thể, 282 lượt cá nhân tiêu biểu được biểu dương.

(ảnh minh hoạ Đường hoa phụ nữ)

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, Hội LHPN phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 293 lớp tập huấn về chuyển giao KHKT, chăm sóc lúa, rau màu, kỹ thuật chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng rau an toàn cho 38.125 lượt hội viên phụ nữ; 04 lớp tập huấn, 19 hội nghị truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy, mua bán người; đảm bảo an toàn giao thông cho 3.165 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức 58 hội nghị tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 6.674 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội phụ nữ luôn gắn với thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: Tiết kiệm điện, nước; tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt gia đình; thực hiện có hiệu quả mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Tiết kiệm tại chi hội”. Kết quả có 130/130 chi hội vận động 23.545 lượt cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm được 1.231.235.000đ, 4.019 kg gạo, hỗ trợ cho 1.175 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội ủng hộ xây dựng được 15 nhà MATT, nhà ĐĐK, nhà tình nghĩa cho 15 phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 879 triệu đồng. Có 38 lượt tập thể, 752 lượt cá nhân tiêu biểu điển hình làm theo tấm gương Bác trong các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng. Qua tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức của mình trong gia đình và xã hội. Phong trào ngày càng đi vào cuộc sống của chị em phụ nữ giúp chị em có điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện phong trào thi đua của Hội đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2026-2021 và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong thời gian tiếp theo Hội LHPN huyện dề ra các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể đó là: Tiếp tục  tuyên truyền, quán triệt mục đích ý nghĩa, nội  dung và tiêu chuẩn của phong trào tới  các tầng lớp hội viên, phụ nữ; thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của hội viên, phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Động viên phụ nữ tích cực học tập bằng nhiều hình thức nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong quá trình phấn đấu thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất “ Tự Tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” bằng cách tạo điều kiện cho chị em được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, được trang bị kiến thức về xây dựng gia đình, hạnh phúc. Hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua cần phải đổi mới, đa dạng phù hợp với từng đối tượng phụ nữ ở các lĩnh vực, độ tuổi, có chiều sâu và tạo sự lan tỏa, quan tâm tuyên truyền ở các địa phương khó khăn để phụ nữ thấy rõ lợi ích, ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua đối với chính mình và cộng đồng từ đó tự giác, quyết tâm thực hiện ngay từ những việc làm nhỏ nhất hàng ngày trong gia đình, cộng đồng. Chú trọng, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá hàng năm./.

BBT

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: