Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững

04/08/2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, nhân dân huyện Tam Dương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt, vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX đề ra. Kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất được duy trì. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả nổi bật, huyện đã hoàn thành xây dựng NTM ở 12/12 xã và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, nhất là hệ thống đường giao thông cơ bản hoàn thiện, kết nối liên thông với các địa phương trong tỉnh, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Để đạt được kết quả đó, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Tam Dương xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong từng bối cảnh, điều kiện và thời điểm cụ thể để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện thích hợp; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng hạ tầng gắn với các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Coi trọng mục tiêu phát triển nhanh và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ nhưng luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ, bảo vệ, cải thiện môi trường; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội nổi cộm phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lớn gây úng lụt, khô hạn, dịch bệnh, song huyện đã có những kế hoạch, định hướng sản xuất cho từng vụ, từng năm, các chỉ tiêu sản xuất và giải pháp thực hiện sát thực tiễn, tích cực tham gia và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của huyện, của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa ngành Nông nghiệp của huyện đạt tốc độ phát triển giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2015 - 2020) ước đạt 4,11% , tăng so với mục tiêu Đại hội lần thứ XXIX của huyện đề ra.

Trong trồng trọt, đã hình thành mô hình sản xuất rau, hoa, quả công nghệ cao và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh ổn định, hiệu quả kinh tế cao như:dưa chuột An Hòa, Hướng Đạo, su su Kim Long, rau an toàn VietGAP Vân Hội, Hợp Thịnh...

Chăn nuôi phát triển đúng hướng, được khẳng định là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông nghiệp của huyện. Quy mô chăn nuôi trang trại, gia trại phát triển nhanh theo hướng liên kết. Toàn huyện có 1.919 trang trại và gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng 32 trang trại so với năm 2015. Các trang trại, gia trại tập trung nhiều ở các xã Kim Long, Hướng Đạo, Thanh Vân. Đàn gia cầm vẫn giữ được tổng đàn nhiều nhất tỉnh.

Không chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Cụm kinh tế - xã hội Hợp Thịnh, Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu A) tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp. Toàn huyện có 248 doanh nghiệp hoạt động, tăng 126 doanh nghiệp so với năm 2015, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Một số ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống tiếp tục duy trì, phát triển ổn định.

Hoạt động thương mại dịch vụ duy trì được nhịp độ tăng trưởng, hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng. Ngoài các cơ sở hạ tầng chợ nông thôn được đầu tư, nâng cấp và đưa vào hoạt động còn hình thành các cửa hàng tiện ích, siêu thị mi ni ở các khu trung tâm huyện, xã. Mạng lưới các phương tiện công cộng được phủ rộng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện thực hiện tốt chính sách tiền tệ, lãi suất, chính sách tín dụng, mặt bằng lãi suất ổn định, vốn huy động vào ngân hàng tăng.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, Đảng bộ huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Trong 5 năm, đã thực hiện thu hồi đất cho 217 dự án, với tổng diện tích hơn 214 ha. Việc chi trả đất dịch vụ cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo. Đến nay, huyện đã chi trả đất dịch vụ cho người dân với tổng diện tích 110.533 m2.

Đặc biệt, huyện huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục được tập trung đầu tư. Nhiều công trình trọng điểm của huyện theo chương trình khung đô thị Vĩnh Phúc từng bước được hoàn thiện, đưa vào sử dụng như đường vành đai Khu công nghiệp Tam Dương 1, đường vài đai 3 (Hợp Thịnh - Đạo Tú).

Trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai đầu tư một số công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, như đường tránh phía Đông thị trấn Hợp Hòa; đường nối thị trấn Lập Thạch - đường Hợp Châu, Đồng Tĩnh ... Tiếp tục phát huy nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa để cứng hóa các tuyến đường huyện, đường GTNT, GTNĐ, góp phần đạt chỉ tiêu cứng hóa mặt đường ở các xã, thị trấn đến nay đạt hơn 90%.

Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, chú trọng xây dựng quy hoạch đi trước một bước, vừa tạo môi trường thu hút đầu tư, vừa làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư và xây dựng. Huyện có 1 thị trấn, 2 xã được công nhận đô thị loại V; hoàn thiện quy hoạch Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Hoàng Lâu để thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

Đáng chú ý, 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, huyện được đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng thực hiện các công trình dự án. Qua đó, nhiều công trình mới được khởi công xây dựng, đầu tư hoàn thành từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Giai đoạn 2016 - 2020, đã triển khai hơn 50 dự án do huyện làm chủ đầu tư, đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 35 dự án, tiêu biểu như các dự án Trường mầm non Hoa Sen, xã Đồng Tĩnh; Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện; Trường THCS Đồng Tĩnh; đường vành đai Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực II (đoạn từ QL2C-ĐT310).

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ những thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực của nhân dân nên các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và nông nghiệp tăng trưởng vượt MTĐH.

Cơ cấu kinh tế theo ngành và lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt MTĐH. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 6.856 tỷ đồng, tăng 64,73% so với giai đoạn 2010 - 2015. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho hơn 3.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,54% xuống còn 0,96%, vượt MTĐH.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt được kết quả tích cực. Toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Chất lượng môi trường được cải thiện, triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh khắc phục ô nhiễm môi trường nông thôn tại 13/13 xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để thực hiện mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp hàng hóa; tập trung xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu.

Xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu trở thành huyện công nghiệp đến năm 2030... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, tranh thủ các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh sạch.

Trên cơ sở những lợi thế của huyện, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm sạch, chất lượng cao; hình thành một số mô hình chăn nuôi tạo ra sản phẩm đặc sắc mang lại hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục huy động các nguồn vốn để đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tập trung đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm để tạo thế và động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025, có 4 - 6 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 50% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu và có từ 2 - 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và huyện được công nhận huyện NTM trước năm 2025.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Phùng Mạnh Thắng

(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương)

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: