Tam Dương sau 10 năm thực hiện Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

31/07/2020

Thực hiện Kết luận số 66-KH/TW ngày 4/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh  trong giai đoạn cách mạng mới” đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB từ huyện tới cơ sở và góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Hội CCB huyện Tam Dương hiện có 6.868 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở Hội. Sau khi có Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Thông tri số 42 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 07 về việc triển khai các nội dung của Kết luận về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, tổ chức quán triệt Kết luận số 66 của Ban Bí thư và Thông tri số 42 của BTV Tỉnh ủy đến các đồng chí là Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn, cơ quan.

Thực hiện Kết luận số 66-KH/TW ngày 4/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, Hội CCB các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ, 5 chuyên đề của Hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong 10 năm qua, toàn Hội đã kết nạp được mới 2.840 hội viên. Ngoài ra, Hội CCB cùng với MTTQ và các đoàn thể tham gia thực hiện tốt các chương trình kinh tế- xã hội, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã phối hợp hòa giải được 680 vụ; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp trên 900 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn, trên 600 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trên 196 triệu đồng xây dựng kênh mương dẫn nước và hiến 56.000m2 đất cùng 33.174 ngày công xây dựng NTM.

Cùng với đó, Hội CCB huyện Tam Dương tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền, thuyết phục quần chúng hiểu rõ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục ý thức cách mạng. Hiện nay, toàn huyện hiện có 332 hội viên CCB tham gia các tổ hòa giải, tổ trưởng tổ liên gia ở khu dân cư. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức cho hội viên đăng ký cam kết trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và thành lập các mô hình “1+2”, “1+3”. Đến nay, đã thành lập được 5.181 mô hình.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, Hội CCB huyện Tam Dương đã phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao KHKT cho hội viên. Đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho 1.170 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 33 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 0,3%, hội viên khá giàu chiếm 65,3%.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cho thế hệ trẻ được các cấp Hội CCB trong toàn huyện đặc biệt quan tâm. Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được 105 buổi nói chuyện truyền thống thu hút hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia.

Có thể nói, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KH/TW ngày 4/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh  trong giai đoạn cách mạng mới” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp  ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác CCB và tổ chức Hội CCB. Thông qua đó, các cấp Hội CCB trong huyện đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết hội viên, chăm lo quyền lợi và lợi ích của CCB, đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm giàu và làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển ki nh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

Phương Thảo

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

 

Các tin đã đưa ngày: