Hội nghị sơ kết công tác Mật trận 6 tháng đầu năm 2020

16/07/2020

     Sáng ngày 16/7/2020, UB MTTQ VN huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mật trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hòa, UV Ban Thường trực MTTQ, Trưởng ban Phong trào UB MTTQ tỉnh; đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban XD Đảng, các tổ chức thành viên và các ông bà Ủy viên UB MTTQ huyện.

     Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác MTTQ 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, những khó khăn, thuận lợi đầu năm 2020. Báo cáo đặc biệt chú trọng đến diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, trong đó huyện Tam Dương đã có ca nhiễm đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc chủ động, tích cực của của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò quan trọng của MTTQ, chúng ta đã khống chế và làm tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất hậu quả, tạo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.

     Hội nghị cũng đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì. Tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại HN

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả MTTQ VN huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là vai trò của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng chống dịch covid-19. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới MTTQ huyện cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò trung tâm Khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia sâu rộng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, chương trình cải tạo rãnh thoát nước thải tại các khu dân cư, xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”;  xây dựng xã NTM kiểu mẫu; thôn NTM kiểu mẫu. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Nắm vững tình hình tôn giáo để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh. Giám sát và báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh covid, bệnh bạch hầu ...Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, tổ chức đối thoại với nhân dân; thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo...trong các dịp lễ tết.

Đ/c Lê Văn Hòa, Uỷ viên BTT MTTQ, Trưởng ban Phong trào UB MTTQ tỉnh phát biểu tại HN

      Đồng chí Lê Văn Hòa, Uỷ viên BTT MTTQ, Trưởng ban Phong trào UB MTTQ tỉnh phát biểu ghi nhận những thành tích MTTQ VN huyện Tam Dương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể của MTTQ trong 6 tháng cuối năm 2020 đó là: Cần phân tích và khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác Mặt trận, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động và chủ trì, trong đó cần chú trong đến chương trình xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải (huyện Tam Dương đăng ký  xây dựng cải tạo trên 100km rãnh thoát đến nay mới đạt 48km). Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền phương hướng giải quyết. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cũng như tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH và HĐND các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động của MTTQ cũng như nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp cho các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên.

    Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên MTTQ đã tiến hành ký giao ước thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2024; Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 do MTTQ chủ trì.

     Hội nghị cũng đã làm công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận thời gian qua và chia tay một số ông bà là thành viên UB MTTQ huyện nhận nhiệm vụ công tác khác. /.

      Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên MTTQ đã tiến hành ký giao ước thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

 

 

 

     Các TT, cá nhân được khen thưởng tại HN:

 

 

 

                                                                                                                                BH* VHTT

 

 

Các tin đã đưa ngày: