HĐND huyện Khai mạc kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2016-2021

14/07/2020

Sáng 14/7/2020, HĐND huyện Tam Dương tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 21, khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Khai mạc kỳ họp về phía tỉnh có: ông Nguyễn Kim Khải – TUV – Phó Chủ tịch HDND tỉnh; các ông (bà) HĐND tỉnh tổ bầu cử tại huyện Tam Dương. Về phía huyện có: ông Nguyễn Thanh Quang - Bí Thư Huyện ủy; ông Vũ Văn Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu dự Kỳ họp HĐND 21, khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu tác động lớn của dịch bệnh và thiên tai; trước tình hình đại dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Với huyện Tam Dương 6 tháng đầu năm 2020, HU-HĐND-UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng Nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Nhìn chung, chỉ một số ít chỉ tiêu giảm nhẹ so với cùng kỳ, tình hình phát triển kinh tế của huyện cơ bản ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được quan tâm. Huyện đã quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai, lấn chiếm hành lang ATGT...

 

Sáu tháng cuối năm 2020, ông Chủ tịch HDND huyện dự báo những khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các đại biểu căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020; trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát thực, giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua các nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 21 của HĐND huyện sẽ được tổ chức trong 2 ngày (14-15/7/2020), kỳ họp xem xét, cho ý kiến vào 25 báo cáo, tờ trình; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện quy trình thông qua 5 Nghị quyết: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo thẩm quyền; đầu tư công; kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự đối với Cục thi hành án dân sự huyện”.../.

Tin: Lê Văn Hoá

Ảnh: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: