Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020

30/06/2020

Để chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện, UBND huyện Tam Dương xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc (KTTĐ) môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020.

Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn GSGC: tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho 12.275 con trâu, bò; tiêm phòng Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò nhũ hóa là 6.720 con; tiêm phòng vắc xin dịch tả, lở mồm long móng, tai xanh cho 21.360 con lợn nái, đực giống; tiêm phòng dại cho 1.300 con chó mèo; tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho 616.600 con gà, vịt, ngan.

Cùng với công tác tiêm phòng cho GSGC, toàn huyện sẽ tổ chức phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng với thời gian tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 trên địa bàn toàn huyện (Phun tập trung không phát thuốc sát trùng cho hộ), cụ thể: Tổng số hộ: 14.100 hộ; Tổng số hóa chất: 705 lít. Thời gian từ ngày 15/9/2020 đến ngày 31/10/2020.

Để công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc gia cầm và khử trùng tiêu độc đạt kết quả cao UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, người tiêm phòng và môi trường; tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chấp hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm./.

 

Phan Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày: