HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG ĐẠO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 16 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021

30/06/2020

       Sáng ngày 25/6/2020, HĐND xã Hướng Đạo khai mạc kỳ họp thứ 16 Khóa XII, nhiện kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Hoàng, HUV - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tam Dương; Ông Nguyễn Thế Anh, HUV - Bí thư Đảng bộ xã Hướng Đạo cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã.

Ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

        Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành của huyện; Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND; UBND  xã, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể, các thôn và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã, trong 6 tháng đầu năm 2020 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Hướng Đạo đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo chu đáo.  Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế từng bước được nâng lên. Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tăng cường và đạt kế hoạch đề ra.

      Tổng giá trị thu nhập 6 tháng đầu năm 2020 đạt: 201.586.125.000đ

      Trong đó:

  • Trồng trọt  :                         15.013.125.000đ. Chiếm 7,45%              
  • Lâm nghiệp:                           1.021205.000đ. Chiếm 0,5%.
  • Chăn nuôi  :                          71.737.000.000. Chiếm 35,58%             
  • Ngành nghề dịch vụ:          105.151.000.000đ. Chiếm,16%.
  • Thu nhập từ nguồn thu khác: 8.663.750.000đ. Chiếm,29%.
  • So với cùng kỳ: 178.310.381.000đ. Tăng 23.275.744.000đ =13,05%.
  • Bình quân giá trị thu nhập 6 tháng đầu năm đạt 17.667.495đ/ khẩu.
  • So với cùng kỳ: 15.789.460đ, tăng 878.035đ/khẩu =11,89%.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND xã Hướng Đạo, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

      Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các ý kiến của đại biểu HĐND và cử tri tham dự kỳ họp đều được trả lời rõ ràng.

         Tại kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết:

        - Nghị quyết  về  Chương trình giám sát của HĐND và các ban của HĐND xã năm 2021;

        - Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2019;

        - Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

       Kỳ họp thứ 16 HĐND xã Hướng Đạo khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, đạt được sự đồng thuận và thống nhất cao của cử tri và đại biểu HĐND xã trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Tạo đà để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hướng Đạo nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra ./.

                                                                  Nguyễn Quyết Thắng * CBCC VHXH Hướng Đạo

                                                                                                     

Các tin đã đưa ngày: