Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19

29/06/2020

Thực hiện kế hoạch giám sát số 12/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn giám sát trực tiếp giám sát 05 xã đó là: Xã Vân Hội, xã Hoàng Lâu, xã An Hòa, xã Đồng Tĩnh, xã Hoàng Hoa (các xã, thị trấn còn lại Đoàn giám sát không trực tiếp giám sát tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp báo cáo theo quy định).

Từ ngày 22/6/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc với hai xã: An Hoà và Đồng Tĩnh. Tại hai xã Đoàn đã tiến hành giám sát, cụ thể là: Việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (gọi tắt là người có công và gia đình chính sách); Thực hiện việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020; Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Việc thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua các buổi giám sát, Đoàn đã đánh giá cao việc tổ chức, phối hợp và thực hiện đảm bảo, chính xác về chính sách hỗ trợ đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cấp trên. Tuy nhiên Đoàn giám sát của huyện đề nghị UBND các xã đã được giám sát tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ các đối tượng thụ hưởng theo quy định; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền và các ngành, đoàn thể ở khu dân cư trong việc rà soát, lập danh sách và niêm yết danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42- NQ/CP tại Nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND cấp xã theo quy định; Đồng thời Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cần có sự phản ánh những vướng mắc, bất cập (nếu có) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã./.

                                                                                                                              Tin: Lê Văn hoá

                                     Ảnh: Thu Hằng – UB MTTQ VN huyện

 

Các tin đã đưa ngày: