UBND huyện Tam Dương họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020

29/06/2020

Ngày 25/6/2020 UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Phùng Mạnh Thắng- PBT, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Công Hòa - ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án và Quán triệt thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 7/5/2020 của UBND huyện Tam Dương về thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Văn bản số 1828/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 4/10/2018 của UBD tỉnh. Cũng tại hội nghị, đại diện Phòng Tư pháp huyện đã hướng dẫn một số quy định và trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về đất đai theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định liên quan xử phạt quy định hành chính về đất đai.

Để biểu thị sự quyết tâm, tại hội nghị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện về thực hiện tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; về giải quyết đất dịch vụ; về xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước; về Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; về Giải ngân vốn đầu tư công và về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: