Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị xin ý kiến cán bộ Nghỉ hưu tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025.

22/06/2020

Sáng 20/6, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban, ngành trên địa bàn huyện Tam Dương, các đồng chí nguyên TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí nguyên phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí nguyên UVBTV Huyện ủy, nguyên PCT HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, trưởng các phòng chuyên môn của huyện. Chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Văn Đoàn – PBT Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

Vũ Văn Đoàn – PBT Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, Tiểu ban Văn kiện huyện đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX  đến các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh, các ý kiến tham gia góp ý,  Về Nông nghiệp thủy sản có 04 ý kiến tham gia góp ý; Về Công nghiệp xây dựng - Thương mại có 03 ý kiến tham gia góp ý; về Văn hóa- Xã hội có 03 ý kiến tham gia góp ý; về An ninh quốc phòng có 03 ý kiến tham gia góp ý; về Xây dựng chính quyền và hệ thống Chính trị có 07 ý kiến tham gia góp ý. Trên cơ sở dự thảo báo cáo Chính trị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tiểu ban văn kiện đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ.

Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025 được soạn thảo chi tiết, tổng hợp cụ thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khiếm khuyết tồn đọng, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các nội dung trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 10-11%/ năm; Công nghiệp xây dựng 12,8-14,2%/năm; Thương mại-dịch vụ 8,5-9%/năm; Nông, lâm, thủy sản 3,1%/năm; ; tỷ lệ thu ngân sách hàng năm đạt 10%  trở lên, Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 220-260 tỷ/ năm...

 Với kinh nghiệm, các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban, ngành, lãnh đạo huyện đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sát đáng vào nội dung dự thảo báo trên nhiều khía cạnh. 

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí Vũ Văn Đoàn - PBT Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý quý báu và đầy trách nhiệm của các vị cán bộ lãnh đạo; Tiểu ban chuẩn bị nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX sẽ nghiên cứu xem xét điều chỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo trước khi trình ra kỳ họp Ban thường vụ huyện ủy trong kỳ họp tới.

                                                                                                ĐC, PVHTT

 

Các tin đã đưa ngày: