Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm việc với Huyện uỷ Tam Dương

16/06/2020

Ngày 16/6/2020 Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện uỷ Tam Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị 21 – CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Làm việc với đoàn, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Vũ Văn Đoàn – Phó Bí thư TT- Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo BTC Huyện uỷ, Hội LHPN huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư; Thông tri số 17-TT/TT của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Kế thừa những kết quả đạt được Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện sâu rộng đến các chi đảng bộ cơ sở; Tổ chức Hội nghị quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hội LHPN huyện đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; Vì vậy, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định.

Công tác phát triển nguồn, lựa chọn, quy hoạch cán bộ nữ của huyện được cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ, đổi mới về phương pháp, đảm bảo tính khoa học, dân chủ; Phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ từ nhiều nguồn, hạn chế được sự khép kín, cục bộ trong quy hoạch cán bộ, từ đó tạo nguồn đội ngũ cán bộ trong các ngành, các cấp. Giai đoạn 2015-2020, cấp huyện quy hoạch cấp ủy có 65 đồng chí, trong đó nữ có 15 đồng chí (chiếm 23,07%); Ban Thường vụ 25 đồng chí, có 7 đồng chí nữ (chiếm 28%). Cấp cơ sở quy hoạch cấp ủy có 290 đồng chí, trong đó nữ có 22 đồng chí (chiếm 7,6%); Ban Thường vụ 82 đồng chí, có 13 đồng chí nữ (chiếm 15,8%). Giai đoạn 2020- 2025, cấp huyện quy hoạch Ban Chấp hành 61 đồng chí, trong đó nữ có 16 đồng chí (chiếm 26,2%); BTV Huyện uỷ 20 đồng chí, trong đó nữ 5 đồng chí (chiếm 25%); Cấp cơ sở Quy hoạch cấp ủy có 200 đồng chí, trong đó nữ có 76 đồng chí (chiếm 38%), BTV 60 đồng chí, trong đó nữ 17 đồng chí (chiếm 28,3%). Đến ngày 12/6/2020, huyện Tam Dương đã hoàn thành 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hàng tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ 13 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 34 đồng chí nữ tham gia Ban Chấp hành (chiếm 17,6%), trong đó có 7 đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia BCH (chiếm trên 20%).

Bên cạnh những kết quả đạt được đối với công tác cán bộ nữ huyện Tam Dương, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đề nghị Huyện uỷ và các cấp, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ; Chăm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phụ nữ phấn đấu vươn lên, tiếp tục quy hoạch cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành; Tạo điều kiện cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị…/.

                                                            

 

Thu Hà - VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: