Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương tổ chức Kỳ họp thứ 20, Khóa III

18/06/2020

Sáng ngày 18/6, Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp bất thường HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đ/c Vũ Văn Đoàn – P. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phùng Mạnh Thắng – PBT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND và các đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Vũ Văn Đoàn - PBT, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tập trung xem xét, thảo luận về Nghị quyết phê duyệt chủ trương gia hạn thời gian thực hiện 08 dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và chấm dứt chủ trương đầu tư đối với 03 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt chủ trương đầu tư của 06 Dự án; Phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đều tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Đại biểu kỳ họp

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và ban hành nghị quyết đối với các nội dung trên là hết sức cần thiết và đúng quy định của Luật nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn huyện.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 20 HĐND huyện đã xem xét, thông qua tờ trình về dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình về Phê duyệt chủ trương gia hạn thời gian thực hiện 08 dự án Đấu giá QSDĐ và chấm dứt chủ trương đầu tư với 03 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt chủ trương đầu tư của 06 Dự án; Phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đều tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Toàn cảnh kỳ họp

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương với 01 đồng chí do đã có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc theo nguyện vọng, để hưởng chế độ, chính sách theo quy định; Nghị quyết chấp nhận thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2020 của 01 đồng chí do chuyển công tác ra ngoài địa bàn huyện.

Tin và ảnh: Lê Cường - VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: