Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát UBND huyện về kết quả trả lời, giải quyết, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa III

16/06/2020

Chiều ngày 16/6/2020 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát, cùng dự buổi giám sát có đồng chí Phùng Mạnh Thắng-PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNN, Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương, lãnh đạo công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Thủy lợi Tam Đảo.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa - P. Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

Theo báo cáo UBND huyện, trước và sau kỳ họp thứ 18 của HĐND huyện khóa III, UBND huyện nhận được 35 kiến nghị của cử tri, trong đó có 11 ý kiến thuộc lĩnh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 ý kiến lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng, 08 ý kiến về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, 03 ý kiến về Đầu tư và Xây dựng, 02 ý kiến về lĩnh vực đăng ký đất đai, 01 ý kiến về lĩnh vực Nội vụ. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các vấn đề đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư sửa chữa, điều chỉnh, kiểm tra chất lượng thi công các công trình giao thông; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trước đó đoàn giám sát đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại các xã Hợp Thịnh, Hoàng Lâu, Đạo Tú, Kim Long, TT Hợp Hòa.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiều Thị Hồng Hoa đề nghị UBND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, có tính bức xúc trong dân. Cùng với đó, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành trong công tác này.

 

                                                                                      ĐC. PVH&TT

 

Các tin đã đưa ngày: