HĐND huyện giám sát công tác Thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương

12/06/2020

Ngày 12 /6/2020, Đoàn giám sát, Ban pháp chế HĐND huyện Tam Dương do đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát công tác thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương.  Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự;

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Hội nghị giám sát chuyên đề " Tình hình thực hiện công tác Thi hành án dân sự" đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương

 Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hưng - Phó Chánh Văn phòng thông qua kết quả công tác thi hành án dân sự đối với  Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Dương trong thời gian 01/10/2017 đến 01/10/2019. Sau khi báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã đánh giá, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng hợp những ý kiến của các thành viên, đồng chí Vũ Hùng Dũng - Chi cục trưởng thay mặt đơn vị đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan và thông báo kết quả thi hành án dân sự, hành chính từ năm 2017 đến 01/10/2019 và đề xuất, kiến nghị Đoàn giám sát một số nội dung.

Số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn khá cao: Năm 2018 là 202 việc với số tiền là 9.498.345.000đ;  năm 2019 là 191 việc với số tiền là 20.454.890.000đ.

Công tác các thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước và giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng mặc dù có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung tỷ lệ thi hành xong chưa cao.

Chất lượng tổ chức thi hành án được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,  vẫn còn những sai sót trong tổ chức thi hành án một số vụ việc triển khai tổ chức thi hành án còn chậm, chưa kịp thời.

Việc phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các ngành, chính quyền địa phương có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ trong việc giải quyết vụ việc thi hành án dân sự khó khăn phức tạp, đặc biệt là những vụ án cần cơ chế chế.

Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; một số vụ việc tồn, tại kéo dài, qua chứng minh của chấp hành viên, đương sự không có điều kiện thi hành án hoặc tài sản của đương sự là tài sản duy nhất của gia đình thực sự… tài sản kê biên bán đấu giá nhiều lần không có người mua, bên được thi hành án cũng không nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án.

Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khuya ngắn nhất là người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chống đối quyết liệt việc cưỡng chế thi hành án, lợi dụng quyền khiếu nại nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành án.

Vẫn còn có cán bộ công chức, Chấp hành viên chưa phát huy hết vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác thi hành án.

Trong quá trình được giám sát, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Dương chưa chấp hành nghiêm túc trong thực hiện Báo cáo về nội dung được giám sát theo quy định, do Đoàn giám sát yêu cầu, đề nghị.

Kết luận buổi giám sát đ/c Kiều Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương và các cơ quan liên quan xem xét, chỉ đạo và giả quyết tốt một số nội dung sau:

Đề nghị chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Dương Nghiêm túc trong chấp hành và thực hiện các nội dung theo quy định khi được giám sát về những nội dung giám sát và mốc thời gian giám sát.

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tham mưu kịp thời để ban chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài; tổ chức thực hiện tốt

Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảm bảo thi hành án đúng hạn, đúng trình tự, thủ tục; tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; giải quyết triệt để, dứt điểm các vụ việc không để đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án tồn đọng, vượt cấp phát sinh. Phân công công tác hợp lý, phù hợp với năng lực trách nhiệm của cán bộ công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xây dựng chương trình, kế hoạch đề ra giải pháp thi hành án quyết liệt, cố gắng không để gia tăng vụ việc, tiền có điều kiện chuyển năm sau giải quyết; tập trung giải quyết án lớn; án trọng điểm phức tạp, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan Đặc biệt là công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thi hành án. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cơ quan, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Chủ đạo phối hợp với chính quyền xã, thị trấn, trưởng thôn, khu phố để đôn đốc thuyết phục các đương sự và các gia đình tự nguyện thi hành án; hạn chế phải tổ chức cưỡng chế; xong những vụ việc khó khăn kéo dài, cần phải tổ chức cưỡng chế thì chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo và phối hợp triển khai cưỡng chế theo quy định, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và nhân dân.

Tin: BBT

 

Các tin đã đưa ngày: