Xã Hợp Thịnh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

12/06/2020

Trong 02 ngày 11-12/6/2020, xã Hợp Thịnh trọng thể tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Quang- Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Vũ Văn Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam huyện, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng - Văn phòng Huyện uỷ.

Toàn cảnh Đại hội

Là Đảng bộ có truyền thống cách mạng, Hợp Thịnh luôn phát huy tốt tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đó là: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 15,18% (MTĐH 15%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ - thương mại tăng từ 50,08% lên 57,85% (MTĐH 53%), CN-XD giảm từ 32,79 % xuống 32,02% (MTĐH 33%), Nông nghiệp giảm từ 17,13% xuống còn 10,13% (MTĐH 14%). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 38.241 triệu đồng (tăng 3,4% so với nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người ước tăng  từ 34,23 triệu đồng năm 2015 lên 60,1 triệu đồng năm 2019 (MTĐH 45 triệu đồng). Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, nâng cấp, mở rộng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển; Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên - môi trường quan được tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp, đã xử lý dứt điểm nhiều trường hợp vi phạm về đất đai; Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, lò đốt rác đã vận hành ổn định giúp giảm lượng rác thải trên địa bàn xã, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được nhân dân tích cực hưởng ứng. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, khẳng định vị trí tốp đầu trong huyện những năm qua; Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển trong các gia đình, dòng họ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5% (thấp hơn mặt bằng chung của huyện 0,46%). Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; Xã đã khôi phục lại Lễ hội “Tịch lệ xướng ca” được tổ chức vào ngày 10/9 âm lịch, Hội “Giao Điệt” (Hội đấu vật truyền thống ngày 10 tháng Giêng hằng năm). Công tác quân sự địa phương được tăng cường, công tác tuyển quân hằng năm đều đảm bảo 100% chỉ tiêu giao; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 33 đảng viên mới; Chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên; Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn. Đảng ủy xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định nêu gương đạt kết quả quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Văn Thạch tham gia góp ý, tham luận tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hợp Thịnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15%/năm; Trong đó dịch vụ thương mại tăng 16-18%, công nghiệp xây dựng tăng 12-13%, nông nghiệp tăng 4-6%. Năng suất lúa đạt 60 tạ/ha; Thu nhập bình quân đạt trên 120-130 triệu đồng/ha/. Tổng sản phẩm xã hội bình quân trên 300 tỷ đồng/năm; đến năm 2025 bình quân thu nhập đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm xuống còn 0,5 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45-50%, xuất khẩu lao động mỗi năm có từ 10-15 lao động đi làm việc ở các nước. Hằng năm có từ 80-85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Hoàn thành 100% các nghĩa vụ Nhà nước cấp trên giao. Kết nạp đảng viên mới mỗi năm 7-10 đồng chí, có 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ, Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, MTTQ và các đoàn thể đạt TSVM, tiên tiến xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Tam Dương phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thịnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Nhân dân xã Hợp Thịnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, đồng thời đóng góp vào thành công của Đảng bộ huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua về phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Công tác huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã. Chưa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ và việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Quy hoạch, khoanh vùng chăn nuôi tập trung, các khu vực sản xuất làng nghề. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên - môi trường còn hạn chế, còn để tình trạng người dân vi phạm về trật tự xây dựng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, còn công dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương tuy đạt kết quả nhưng có mặt còn hạn chế; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chủ chốt chưa được quan tâm chú trọng; Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết còn chậm; Năng lực công tác của một số ít cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo dự thảo chính trị nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Hợp Thịnh một số nhiệm vụ, đó là: Phải tiếp tục coi lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng CN-XD, TM-DV nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường tiêu thụ. Quan tâm chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đồng thời tranh thủ huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Quan tâm huy động mọi nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; Tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng thôn làng văn hóa, gia đình văn hóa làm nền tảng xây dựng đô thị văn minh; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì và bảo tồn các lễ hội của địa phương; Tích cực công tác giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền gắn với xây dựng chính quyền đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; Chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, do đó Đảng bộ xã phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; Chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thịnh đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX./.

Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thịnh:

 

 

 

                                                     Tin:  Lê Văn Hoá 

                                                     Ảnh: Lê Cường, Hà Lê

 

Các tin đã đưa ngày: