HĐND huyện giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18

10/06/2020

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 2/6/2020 của Thường trực HĐND huyện về giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18, HĐND nhiệm kỳ 2016-2020.

Trong các ngày 9,10/6/2020 Đoàn Giám sát của HĐND huyện do đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát những công việc cử tri có ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2020. Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại các xã về lĩnh vực thủy lợi,  tài nguyên - môi trường,  hạ tầng giao thông....       

                   

 Đoàn kiểm tra, giám sát tại xã Hoàng Lâu

Sau giám sát thực tế của đoàn, Thường trực HĐND huyện tổng hợp đánh giá kêt quả các nội dung công việc các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ  được đưa ra trước kỳ họp thứ 18, HĐND huyên (nhiệm kỳ 2016-2020).           

  Một số hình ảnh của đoàn GS:                   

 

 

 

 

Thu Hà - PVHTT

Các tin đã đưa ngày: