Tam Dương đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

10/06/2020

Huyện Tam Dương hiện có 12/12 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới cơ bản đã hoàn thành. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh, Trung ương xét, công nhận đủ điều kiện đạt huyện nông thôn mới.

Cuối năm 2019, Đồng Tĩnh là xã cuối cùng của huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa 12/12 xã trên địa bàn cán đích chương trình. Đến nay, 100% đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm và trên 96% đường trục chính nội đồng xã Đồng Tĩnh đã được cứng hóa; 13/14 thôn có nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã diện tích trên 14.000m2 có đầy đủ các hạng mục: Sân vận động, sân khấu ngoài trời, hệ thống tường rào. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%; gần 74% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%.

Diện mạo nông thôn mới huyện Tam Dương đã có sự chuyển biến rõ nét, các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đều đạt những thành quả quan trọng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động gần 3.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Riêng trong năm 2019, Tam Dương đã huy động, phân bổ hơn 31,5 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa hoặc đang tu sửa, nâng cấp; hệ thống thủy lợi, điện lưới, viễn thông đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chợ nông thôn được xây dựng với đầy đủ các hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, khu gom rác, nhà để xe, nhà vệ sinh và thành lập ban quản lý, nội quy hoạt động của chợ, phục vụ hoạt động trao đổi, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường.

Chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường nên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ở các địa phương được huyện quan tâm thực hiện tốt; 98% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 98% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường; hầu hết các xã đã đạt chuẩn việc thu gom và xử lý chất thải rắn; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, trong đó, giáo dục đào tạo được quan tâm đặc biệt với 100% trẻ 5 tuổi được học ở các trường mầm non, 100% học sinh được phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 56,9%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt, hiện đã có hơn 88,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Xác định xây dựng nông thôn mới bảo đảm bền vững, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả; phát huy thế mạnh sản xuất các loại nông sản, thực phẩm góp phần nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân địa phương. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh thông qua cơ chế hỗ trợ được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Huyện chỉ đạo các địa phương vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện như: Chăn nuôi gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su, góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp hơn. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 15,4 triệu đồng/người/năm, đến nay tăng lên hơn 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%.

Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình, huyện đã chỉ đạo các xã nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới cho giai đoạn tới. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có từ 5-6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 có 12/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và trên 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn, tập trung huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao.

Hồng Yến- Cổng TTGTDDT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: