Đồng chí Vũ Văn Đoàn – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội xã An Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

22/05/2020

Trong hai ngày 21-22/5/2020, Đảng bộ các xã An Hoà tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Đoàn – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Thị Thu Hòa-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã An Hõa nhiệm kỳ 2020-2025

V ới chủ đề Đại hội Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã An Hòa trở thành xã nông thôn mới nâng cao”; Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Hoà đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, xâ y dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 26% (tăng 11%); Trong đó tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản và phi nông lâm thủy sản chiếm 30% (MTĐH giảm 05%); Tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu khác chiếm 70% so (MTĐH tăng 05%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; Sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm của huyện, chăn nuôi theo quy mô trang trại và gia trại. Nông nghiệp, nông thôn có sự chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 66,518 triệu đồng; Trong đó thu từ trồng trọt là 39,044 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 3.228 tấn đạt 97% so với mục tiêu đại hội từ 3.320 tấn/năm, sản lượng bình quân đạt 54tạ/ha. Tổng thu nhập sản phẩm xã hội bình quân đạt 354,275 triệu đồng, đạt 108% so với mục tiêu Đại hội; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,060 triệu đồng/người/năm (MTĐH 50 triệu đồng/người/năm). Tổng thu nhập đầu nhiệm kỳ là 151,096 triệu đồng, cuối nhiệm kỳ năm 2019 đạt 354,257 triệu đồng (tăng 134%). Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 0,84 % (MTĐH dưới 3%); Hằng năm tạo việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động (MTĐH từ 200-250 lao động), trong nhiệm kỳ có 107 người đi xuất khẩu lao động.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội Đảng bộ xã An Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Đại hội đã nhất trí và thông qua các chỉ tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4-5%/năm. Cơ cấu kinh tế  Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phi nông nghiệp thủy sản là 20%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thu khác là 80%. Sản lượng lương thực ổn định, đảm bảo bình quân hàng năm đạt 3.300 tấn/năm; Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đạt 150 triệu đồng/1ha. Tổng sản phẩm xã hội đạt 453,805 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm. Lao động có việc làm mới từ 100-120 lao động/năm, xuất khẩu lao động từ 7 - 10 lao động/năm. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa đạt từ 85-90%, thôn văn hóa 7/7 bằng 100%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 90-95%. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và có 02 thôn đạt thôn dân cư văn hóa kiểu mẫu. Có 2/10 chi bộ hằng năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, 85% tổ chức MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp từ 3-5 đảng viên mới/năm.

BCH nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu xã An Hoà đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

 

                              Tin: Đoàn Chiến

 

Các tin đã đưa ngày: