Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hướng Đạo, nhiệm kỳ 2020-2025

22/05/2020

Trong hai ngày 21-22/5/2020, Đảng bộ xã Hướng Đạo tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Huyện uỷ; đồng chí  Nguyễn Ngọc Hải – UVBTV Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Ban xây dựng đảng HU, Văn phòng HU, Lãnh đạo một số Phòng chuyên môn của huyện.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đảng bộ xã Hướng Đạo nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy xã Hướng Đạo đã đề ra các giải pháp sát thực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, cùng với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, các đoàn thể của xã; Sự ủng hộ, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, và nhân dân xã Hướng Đạo nên phát triển KT-XH đạt khá; Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, góp phần trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10-12%, tổng thu nhập 220 - 280 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 31 triệu đồng/người/năm (MTĐH 25 triệu đồng); Bình quân thu nhập/1ha canh tác đạt 50-60 triệu đồng; Tổng đàn lợn trong xã thường xuyên duy trì trên 9 nghìn con; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 7,23%; 100% thôn có nhà văn hóa; Gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 85%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%. Xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp thêm 57 đảng viên mới; Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường, hệ thống chính trị được tinh gọn, bộ máy cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn được sắp xếp phù hợp, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Sau sắp xếp có 17 cán bộ, công chức xã trong định biên kiêm nhiệm 20 chức danh hoạt động không chuyên trách; 8 người hoạt động không chuyên trách kiêm 8 chức danh người hoạt động không chuyên trách; ở thôn, mỗi thôn 5 người kiêm 13 chức danh người hoạt động không chuyên trách. Như vậy ở cấp xã giảm được 21, ở thôn giảm được 84 người hoạt động không chuyên trách.

Toàn cảnh đại biểu dự Đại hội xã Hướng Đạo

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Kỷ cương hành chính đã có đã có chuyển biến, song chưa đáp ứng yêu cầu; Cán bộ, công chức, cán bộ thôn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nông nghiệp chưa có cây trồng cho năng suất, chất lượng cao; Chưa nhân rộng được mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, chưa có nhiều vùng sản xuất hàng hóa; chưa tận dụng được lợi thế đất đai của địa phương để phát triển các trang trại, gia trại. Việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn chậm. Về quản lý đất đai, môi trường còn xảy ra vi phạm, đặc biệt là ô nhiễm nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững hiệu quả chưa cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ một số thôn còn nặng phổ biến quán triệt, ít trao đổi, bàn bạc, tự phê bình và phê bình thực hiện chưa thường xuyên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự cải thiện tốt hơn trong công tác phản biện xã hội.

Đại biểu tham luận, góp ý tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng phát biểu làm rõ thêm về bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo phát triển KT-XH, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường. Nâng cao đời sống nhân dân; Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 30-35 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 3%; Tạo việc làm mới cho trên 300 lao động/năm; Gia đình văn hoá đạt 80%, thôn văn hoá đạt 86%. Thu ngân sách ước đạt từ 220 tỷ đồng trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10 - 12% trở lên. Sản lượng lương thực đạt từ 3.500 - 3.800 tấn trở lên. Kết nạp Đảng viên mới từ 10 đến 15 Đảng viên/năm; Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 50% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; Các ngành đoàn thể đạt vững mạnh và khá đạt 95% trở lên.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Tam Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn phát huy truyền thống Cách mạng, nỗ lực, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn thách thức tranh thủ nắm bắt thời cơ, tập trung lãnh đạo nên đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Kinh tế tiếp tục được duy trì, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thường xuyên được quan tâm. Quốc phòng được củng cố và tăng cường, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đảng bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; Chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy hiệu quả. Những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Đạo nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXIX đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Hướng Đạo

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã Hướng Đạo nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới, cụ thể: Phát huy lợi thế địa phương để thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, phát triển cây dược liệu, duy trì thương hiệu cây đặc sản của địa phương là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ tăng thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, bảo vệ tốt tài nguyên và vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đặc biệt là giải quyết các đề nghị, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không để phát sinh phức tạp, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định về nêu gương của Trung ương của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân...

 

 Nghi lễ bầu cử và Buổi ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐH xã Hướng Đạo

Đại hội xã Hướng Đạo đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

 

 

 

 

 

Tin: Lê Văn hoá

Ảnh: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: