Hội nghị thường trực HĐND huyện mở rộng chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện (Kỳ họp thứ 20).

21/05/2020

Chiều ngày 21/5/2020, đồng chí Vũ Văn Đoàn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị thường trực HĐND huyện mở rộng để thảo luận, thống nhất nội dung liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện (Kỳ họp thứ 20).

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí thành viên Ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày ý kiến về công tác chuẩn bị, sự cần thiết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện Tam Dương năm 2020 trên cơ sở Tờ tình số 67/TTr-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Tam Dương.

Thường trực HĐND huyện đã thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện (Kỳ họp thứ 20). Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị hồ sơ đảm bảo tính thống nhất; giao Ban KTXH phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị, thẩm tra và hoàn thiện tài liệu đối với các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị để tổ chức kỳ họp thứ 20 trong thời gian tới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Tin: Ngọc Lân

 

Các tin đã đưa ngày: