Tam Dương có trên 5.600 phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế

21/05/2020

Những năm qua, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội phụ nữ Tam Dương hưởng ứng tích cực. Các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ nghèo có địa chỉ” và hoạt động giúp nhau thường xuyên ở 100% chi/tổ phụ nữ. Đồng thời giúp nhau thông qua vốn vay ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn từ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, Dự án tín dụng tiết kiệm, quỹ hội …

Tính đến thời điểm này, các cấp Hội đang quản lý 140 tỷ đồng cho 5.617 hộ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, trong đó: vốn vay từ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội 130,7 tỷ đồng cho 4.344 hộ vay; vốn vay từ Dự án tín dụng tiết kiệm 9,8 tỷ cho 1.273 thành viên. Cùng với đó, các cấp Hội cũng đã triển khai, thực hiện nhiều chương trình nhằm giúp chị em nâng cao kiến thức về vay vốn cũng như áp dụng các tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi. Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Tam Dương đã phối hợp với các ngành chức năng mở 7 lớp tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội cho 1.100 lượt Ban thường vụ Hội LHPN các xã, thị trấn, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn; 185 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 19.612 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về chăm sóc lúa, rau màu, vật nuôi …

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, các cấp Hội phụ nữ huyện Tam Dương tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều chương trình, hành động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để các chị em, phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước góp phần đưa kinh tế của địa phương ngày một khởi sắc và phát triển.

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: