Tam Dương hỗ trợ xây mới, sửa chữa 362 nhà ở cho người có công với cách mạng

04/02/2020

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến nay, huyện Tam Dương đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 362 nhà ở cho người có công với cách mạng, trong đó: xây mới 127 nhà với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; sửa chữa 235 hộ với tổng số tiền 4,7 tỷ đồng. Việc thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giúp các đối tượng người có công với cách mạng ổn định cuộc sống, tạo nên sự thay đổi quan trọng trong đời sống hàng ngày, mà còn tạo thành một phong trào lan tỏa trong toàn xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thế hệ đi trước.

Hoạt động này cũng đã góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị - nông thôn, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Được biết, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, trong những năm qua, huyện Tam Dương cũng huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân và nhân dân trong việc chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Tam Dương anh hùng, động viên con cháu, người thân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: