Năm 2019, Tam Dương giải quyết việc làm mới trên 3000 lao động

13/01/2020

Theo báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ của huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), năm 2019 số lao động được giải quyết việc làm của toàn huyện là 3.291 người. Có được kết quả đó BCĐ huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm BCĐ huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị: Công ty CP ICO Hà Nội, Trung tâm Lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc... để mở các Hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động tại các xã Hợp Thịnh, Đạo Tú, Duy Phiên, Vân Hội, Hoàng Lâu; triển khai đến tận các thôn, tổ dân phố chính sách của tỉnh về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Sản xuất gạch ốp lát tại Công ty TNHH VITTO

Kết quả năm 2019, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 3.291 lao động; trong đó, giải quyết việc làm trong lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng là 1.866 lao động, Nông nghiệp - Nông thôn là 589 lao động, Thương mạị - dịch vụ là 540 lao động, xuất khẩu lao động 296 lao động đạt 102 % kế hoach tỉnh giao. Hiện tại, xuất khẩu lao động toàn huyện có trên 1.000 người đang làm việc ở nước ngoài, trong đó năm 2019 có 296 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 148 % kế hoạch Tỉnh giao, chủ yếu tại thị trường: Nhật bản, Đài Loan, Hàn Quốc… Ngân hàng CSXH huyện đã giải quyết cho 401 hộ vay vốn giải quyết việc làm của Trung ương, của tỉnh với tổng số tiền 15.267 triệu đồng; trong đó cho vay vốn GQVL 355 hộ với số tiền 11.727 triệu đồng, cho vay vốn xuất khẩu lao động 46 hộ, với số tiền 3.540 triệu đồng.

Năm 2020, mục tiêu của huyện sẽ phấn đấu giải quyết trên 3.200 việc làm mới cho người lao động, trong đó xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên 200 lao động./.

 

                                                                             Lê Văn hoá

 

Các tin đã đưa ngày: