UBND huyện tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020

09/01/2020

Ngày 07/01/2019, UBND huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

          Năm 2019, mặc dù gặp khó khăn một số lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tiêu thụ hàng hoá chậm…nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm của các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp, KT-XH của huyện tiếp tục phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chỉ tiêu pháp lệnh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục phát triển. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng kế hoạch 02 xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư mới kiểu mẫu.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 huyện phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18->19%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 19%; Cơ cấu GTSX như: Dịch vụ 22,15%, Công nghiệp – XD 49,98 %, Nông nghiệp 19,4 %; Sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 40.000 tấn; Giải quyết việc làm mới cho 2.600 - 2.800 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60- 62,5%; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt  trên 86%; Tỷ lệ làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt trên 86%....

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành xác định năm 2020 là năm thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen, vì vậy cần phải quyết liệt, đồng bộ, tạo điều kiện cho cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến tới tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự hành lang ATGT, ANTT. Quản lý, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, VSATTP, lễ hội … Tiếp tục quan tâm và phát triển văn hóa - xã hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đất nước, của Đảng và của Tỉnh, của Huyện trong năm 2020; thực hiện các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo… và toàn thể nhân dân tạo không khí mừng vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn./.

 

                                                                   Tin:Lê Văn Hoá 

 

Các tin đã đưa ngày: