Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 18, khóa XXIX

06/01/2020

Ngày 06/01/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, khóa XXIX. Dự hội nghị có đồng Nguyễn Văn Quý – Tỉnh ủy viên, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Quang –  Bí thư Huyện ủy, Chủ trị Hội nghị,  đồng chí Vũ Văn Đoàn – Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Mạnh Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận một số nội dung như: Báo cáo kết quả thu chi ngân sách huyện năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2019 và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả chi trả đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân từ năm 2007 trở về trước cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ huyện; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình công tác Đảng đoàn thể năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;  Báo cáo kết quả công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;  Báo cáo chương trình công tác của ban chấp hành Đảng bộ huyện,  Ban thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy năm 2020; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019…. Đặc biệt là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy,  HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện,  sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong toàn huyện tình hình phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,76% so với năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu trong Hội nghị thảo luận và đưa ra các giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, khóa XXIX diễn ra trong 02 ngày 06, 07/01/2020. Trong ngày làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe và thảo luận Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019.

Trong ngày thứ hai 07/01/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Hội nghị sẽ bế mạc buổi chiều cùng ngày 07/01/2020./.      

 

Các tin đã đưa ngày: