UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019

29/11/2019

Ngày 28/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí: Kiều Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thị Thuỷ - UVBTV - Chủ tịch UB MTTQ huyện; các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự phiên họp.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị các thành viên UBND huyện thông qua các báo cáo và dự thảo báo cáo: Công tác bảo vệ môi trường năm 2019; Tình hình nợ đọng xây dựng thời điểm trước 31/12/2014 còn nợ đọng đến tháng 10/2019; Công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; Vướng mắc trong quá trình giải quyết tồn tại về tiền SDĐ; Công tác quản lý sử dụng đất đai năm 2019; Tổng kết vụ Đông Xuân 2018-2019; Sơ kết 01 năm thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại thị trấn Hợp Hoà; Kết quả chi trả đất dịch vụ trên địa bàn đến ngày 22/11/2019; Kết quả thực hiện sử dụng đất năm 2019; Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019; Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020.

 Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Thực hiện tốt công tác phối hợp, nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các nội dung công việc. Các xã chỉ đạo và triển khai quyết liệt hơn trong việc chi trả đất dịch vụ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2019. Về nợ đọng xây dựng, ưu tiên các xã đã hoàn thiện xong hồ sơ, các phòng chuyên môn tập trung thẩm định và báo cáo cụ thể với Thường trực UBND. Phòng NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ xã Đồng Tĩnh đạt chuẩn NTM xong trước ngày 29/11/2019, chuyển đến BCĐ của tỉnh thẩm định theo quy định. Căn cứ theo quy chế của UBND huyện, BCH - BTV Huyện uỷ, các phòng CM và UBND xã, thị trấn rà soát lại các nội dung theo chức năng nhiệm vụ để tham mưu theo đúng quy định; giao Văn phòng UBND&HĐND huyện tổng hợp báo cáo để ban hành trong đầu tháng 12/2019. Nội dung trả lời ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện, yêu cầu các phòng nghiêm túc thực hiện, nội dung trả lời cần được phối hợp chặt chẽ các ngành, cơ quan, đơn vị; các nội dung cần được nghiên cứu kỹ, chi tiết cụ thể về tiến độ, kết quả…/

 

                                                                         Tin: Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: