V/v nhân rộng mô hình cổng trường An toàn giao thông (09/12/2019)

V/v nhân rộng mô hình cổng trường An toàn giao thông

KH triển khai thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam (20/11/2019)

KH triển khai thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương (19/11/2019)

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

KH tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 (19/11/2019)

KH tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019

KH thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương (19/11/2019)

KH thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019 (19/11/2019)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019
Các tin đã đưa ngày: