BC tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

02/01/2020

BC tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: