BTV Huyện ủy Tam Dương họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019

24/04/2019

Sáng ngày 24/4/2019 BTV Huyện ủy Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Đoàn- PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: báo cáo những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất công tác thẩm định thu hổi đất, công tác định giá thu hồi đất trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả rà soát những trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả chi trả đất dịch vụ và giao đất giãn dân cho các hộ gia đình, cá nhân; báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng 08 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất do UBND huyện làm chủ đầu tư; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dụng NTM xã Đồng Tĩnh; tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy Tam Dương đã thông qua quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 10 đảng viên của 06 tổ chức cơ sở Đảng.

Tuấn Long               

Các tin đã đưa ngày: