UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019

23/04/2019

Ngày 22/4/2019, đồng chí Nguyễn Văn Khải – Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các thành viên UBND huyện đã thông qua báo cáo về một số nội dung: Tiến độ chi trả đất dịch vụ và giao đất giãn dân cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện; Kết quả rà soát và xử lý các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp; Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018; Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2019; Kế hoạch  xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới, kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; Kế hoạch hiệp đồng PCLB-TKCN với các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Các đại biểu đã tham gia góp ý và đóng góp những việc đã làm được và còn tồn tại; nêu một số biện pháp để tiếp tục triển khai trong thời gian tiếp theo. Đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp thu, bổ sung nội dung vào kế hoạch và báo cáo đrr thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND yêu cầu thời gian tiếp theo các phòng, ban, cơ quan phát huy kết quả đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công việc hoàn thành tốt và đúng tiến độ được giao.

Lê Cường* VHTT                   

Các tin đã đưa ngày: