Tam Dương ký cam kết giảm nghèo năm 2019

29/03/2019

Ngày 29/3/2019 Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm giảm nghèo huyện Tam Dương tổ chức hội nghị triển khai công tác giải quyết việc làm và cam kết thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, giải quyết việc làm,  xuất khẩu lao động năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm giảm nghèo huyện, lãnh đạo UBND các xã thị trấn. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo thống kê, đầu năm 2019, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Tam Dương là 589 hộ, chiếm tỷ lệ 1,74%, giảm 261 hộ so với đầu năm 2018; tổng số hộ cận nghèo là 589 hộ, chiếm tỷ lệ 1,74%, giảm 138 hộ so với đầu năm 2018.  Năm 2018 huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho 3.224 lao động, trong đó có 226 người đi xuất khẩu lao động. Riêng trong quý I năm 2019 huyện đã giải quyết việc làm mới cho 814 lao động.

Thời gian qua, để giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững huyện Tam Dương đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động; hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng CSXH huyện, ngân hàng Nong nghiệp và phát triển nông thôn huyện…

Với mục tiêu năm 2019 huyện Tam Dương phấn đấu giảm nghèo ở mức 0,68% tương đương với số hộ giảm nghèo là 230 hộ, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 3.280 lao động, trong đó có 232 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tại hội nghị đại diện UBND các xã, thị trấn và Ngân hàng CSXH huyện đã ký cam kết thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019.

Phương Thảo-Lê Hường            

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: