Quý I năm 2019 huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho 814 lao động

29/03/2019

Thời gian qua, công tác giải quyền việc làm cho người lao động luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện giao Phòng lao động- thương binh và xã hội huyện phối hợp với các Hội, đoàn thể, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là nội dung Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 18 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ về cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, huyện còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động . Trong quý I năm 2019 huyện Tam Dương đã giải quyết việc làm mới cho 814 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm trong lĩnh vực công nghiệp- xây dựng cho 431 lao động; Nông- Lâm nghiệp 167 lao động; thương mại dịch vụ 190 lao động và 26 lao động  đi làm việc ở nước ngoài.

Phương Thảo                  

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: