HĐND huyện giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử đất tại xã Đạo Tú

29/03/2019

Sáng ngày 28/03/2019, Đoàn giám sát của HĐND huyện tiến hành giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử đất tại xã Đạo Tú. Bà Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương, các Ban của HĐND…

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, UBND xã Đạo Tú báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử đất trên địa bàn, nêu rõ những khó khăn,vướng mắc và các vấn đề còn bất cập trong quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử đất.

Đại diện các cơ quan Phòng TN&MT, Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương đã báo cáo giải trình nguyên nhân những vấn đề mà UBND xã Đạo Tú nêu.

Kết luận buổi giám sát, bà Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: công tác xây dựng báo cáo của UBND xã Đạo Tú đầy đủ, đúng thời gian, báo cáo thẳng thắn, nêu rõ những khó khăn,vướng mắc và các vấn đề còn bất cập trong quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử đất ở địa phương. Bà Kiều Thị Hồng Hoa đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt quy trình trong Bộ thủ tục hành chính về đất đai, nỗ lực giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng; đề nghị Phòng TN&MT, Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương có giải pháp phối hợp hiệu quả để giải quyết nhanh gọn các hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Nguyễn Lân               

Các tin đã đưa ngày: